Loading the player...

هویت شما را زبان بدن شما شکل میدهد

  • این ویدئو در واحد آموزش بنیاد آموزش مجازی ایرانیان جهت علاقه مندان بهیادگیری زبان بدن منتشر شده است و دارای زیر نویس فارسی می باشد. زبان بدن بر دیدگاه دیگران درباره‌ی ما تاثیر می‌گذارد، اما ممکن است نگاه ما بر خودمان را نیز تغییردهد. اِمی کادی، روانشناس اجتماعی، نشان می‌دهد که چگونه «ژست قدرت» - قرار گرفتن در حالتی از اطمینان، حتیاین هنگامی که ما احساس اطمینان نداریم- می‌تواند بر سطح تستسترون و کورتیزول در مغز تاثیر بگذارد، و حتی ممکن است تاثیراتی بر فرصت‌های ما در زندگی بگذارد.

    Category : ویدئو های آموزشی

    #زبان بدن#هویت

    0 Comments and 0 replies
arrow_drop_up