Loading the player...

چگونه پس انداز کنیم؟

  • از فردا، برای فردا پس انداز کنید. تصور پس انداز کردن برای هفته ی آینده بسیار ساده است، اما همین الآن چطور ؟ در حقیقت، ما می خواهیم این پول را خرج کنیم. "شلومو بنارتزی" اقتصاددان می گوید این یکی از بزرگ ترین موانع پس انداز کافی برای بازنشستگی است؛ و می پرسد : چگونه این چالش رفتاری را به راه حل رفتاری تبدیل کنیم ؟

    Category : ویدئو های آموزشی

    #اقتساد#پول#روان شناسی#اقتصاد رفتاری#Shlomo Benartzi#شلومو بنارتزی

    0 Comments and 0 replies
arrow_drop_up