Loading the player...

چگونه به گرسنگی پایان دهیم؟

  • هم اکنون چگونه به گرسنگی پایان دهیم؟ جوزِت شیرن ، رئیس برنامه جهانی غذا در سازمان ملل متحد، در مورد اینکه چرا در جهانی که مواد غذایی به اندازه کافی برای همه هست، مردم هنوز هم گرسنگی میکشند، هنوز هم از گرسنگی می میرند، هنوز هم غذا به عنوان یک سلاح جنگی مورد استفاده قرار می گیرد، گفتگو می کند. بینش وی این است که : "مشکلِ غذا فرد به فرد حل نمی شود. ما باید همگی استوار کنار یکدیگر بایستیم"

    Category : ویدئو های آموزشی

    #صلح#سیاست#فرهنگ#اقتصاذ#غذا#مسایل جهانی#جنگ#جوزِت شیرن#Josette Sheeran

    0 Comments and 0 replies
arrow_drop_up