Loading the player...

چگونه فقر را کاهش دهیم؟

  • فقر را چطور کاهش دهیم؟ با تعمیر منازل؟rnrnدر ۱۹۸۵، پل فولروس، مهندس معمار، از سوی مدیر سازمان خدمات کنترل بهداشت ابورجینال به این چالش فرا خوانده شد تا «مانع بیمار شدن انسان‌ها» در جامعه فقیر کوچکی در جنوب استرالیا شود. بینش کلیدی: ورای دارو فکر کنید و محیط محلی را تعمیر کنید. دراین گفتگوی سرزنده و تاثیرگذار، فولروس پروژه‌هایی را شرح می‌دهد که از سوی Healthhabitat اجرا شده است، سازمانی که اکنون برای کمک به کاستن فقر آن را ادراره‌ می‌کند— از طریق تعمیرات طراحی کاربردی— در استرالیا و خارج از آن.

    Category : ویدئو های آموزشی

    #معماری#طرح#مسایل جهانی#سلامت#سلامتی مردم#سلامتی جهانی#بهسازی#Paul Pholeros#پل فولروس

    0 Comments and 0 replies
arrow_drop_up