Loading the player...

چگونه اینده ای بدون ترافیک داشته باشیم؟

  • ایا ممکن است آینده‌ای عاري از گره ترافیکی داشته باشیم؟ بیل فورد با خودرو بزرگ شده است — پدر پدربزرگش هنری فورد بود، و او داخل شرکت عظیم فورد موتور بزرگ شد. بنابراین وقتی او درباره اثرات خوردروها بر محیط زیست، و مشکل جهانی رو به رشد گره ترافیکی مان ابراز نگرانی می کند، ارزش گوش کردن دارد. نگاه او به آینده حمل و نقل مواردی چون جاده های هوشمند، حتی وسایط نقلیه عمومی هوشمندتر و حرکت بی سابقه بسوی خودرو سبز را شامل می شود.

    Category : ویدئو های آموزشی

    #شهرستانها#شهرستان#ماشین#طرح#تکنولوژی#زیر ساخت#تحرک

    0 Comments and 0 replies
arrow_drop_up