Loading the player...

چگونه در علم نو اوری ایجاد کنیم؟

  • چرا برای نوآوری در علم ناگزیر از ورود به دنیای ناشناخته ها هستیم؟ یوری الون وقتی در حال تحصیل در دوره دکتری فیزیک بود احساس شکست میکرد زیرا مسیر تحقیقاتش به بن بست رسیده بود. ولی به کمک تئاتر درمانی، فهمید که میتونه از گم شدن لذت ببره که اصطلاحی است برای حذف این تفکر که تحقیقات یک مسیر مستقیم از سوال به جواب نیست بلکه چیزی خلاقانه تر است که بارها تکرار میشود و ربطی هم به این ندارد که رشته شما چیست.

    Category : ویدئو های آموزشی

    #تحقیقات پزشکی#علم#تغییرات اجتماعی#علم و هنر#اموزش#خلاقیت#تئاتر#Uri Alon#یوری الون

    0 Comments and 0 replies
arrow_drop_up