Loading the player...

ایا موفقیت به اندازه شکست گمراه کننده است؟

  • موفقیت، شکست و میل به خلاقیت ایا هر کدام از این پارامتر ها میتوانند گمراه کننده باشند؟ الیزابت گیلبرت زمانی یک "پیش خدمت شناخته نشده" بود که با نامه های ردّ به هم ریخته بود. و حال، در سایه موفقیت "بخور، دعا کن، عشق بورز،" دریافته خود را با خود قبلی اش می شناسد. گیلبرت با نگرشی زیبا نشان میدهد چرا موفقیت می تواند باندازه شکست گمراه کننده باشد و راه ساده ای— هر چند سخت— برای ادامه، بدون توجه به نتیجه، پیشنهاد می کند.

    Category : ویدئو های آموزشی

    #موفقیت#نوشتن#خلاقیت#Elizabeth Gilbert#نویسنده#الیزابت گیلبرت

    0 Comments and 0 replies
arrow_drop_up