Loading the player...

ایا پزشکان مرتکب اشتباه میشوند؟

  • دکترها هم مرتکب اشتباه میشوند. آیا میتوانیم در این مورد حرف بزنیم؟هر دکتری اشتباه میکند. ولی "برایان گلدمن" پزشک، معتقد است فرهنگ حاشا ( و شرمندگی ) مانع مطرح شدن این اشتباهات یا استفاده از آنها برای آموزش و پیشرفت، از جانب دکترها میشود. او با گفتن داستان های واقعی از دوران طولانی طبابت خود، از دکترها دعوت میکند شروع به صحبت در مورد اشتباه کردن بکنند.

    Category : ویدئو های آموزشی

    #ارتباط#فرهنگ#سلامتی#دارو#پزشک#دکنر#Brian Goldman#برایان گُلدمن

    0 Comments and 0 replies
arrow_drop_up