Loading the player...

ایا ضریب هوشی ما بیشتر از نیاکانمان است؟

 • Uploaded 3 years ago in the category ویدئو های آموزشی

  چرا ضریب هوشی ما از نیاکانمان بیشتر است؟ "اثر فلین" نامیده میشود— این حقیقت که در تست هوش هر نسل از نسل گذشته اش نمره بهتری کسب می کند.

  آیا ما باهوش ت

  ...

  چرا ضریب هوشی ما از نیاکانمان بیشتر است؟ "اثر فلین" نامیده میشود— این حقیقت که در تست هوش هر نسل از نسل گذشته اش نمره بهتری کسب می کند.

  آیا ما باهوش تر میشویم یا طرز تفکرمان تغییر میکند؟ در این بازنگری سریع در تاریخ شناختی قرن 20 ام, فیلسوف اخلاق "جیمز فلین" مطرح میکند که تغییر طرز تفکرمان نتایجی شگفت انگیز( و نه همیشه مثبت) داشته است.

 • # اموزش# فرهنگ# James Flynn# جیمز فلین# اثر فلین
show more show less
  Comments (0)