Loading the player...

چگونه پس انداز کنیم؟

 • Uploaded 4 years ago in the category ویدئو های آموزشی

  از فردا، برای فردا پس انداز کنید.

  تصور پس انداز کردن برای هفته ی آینده بسیار ساده است، اما همین الآن چطور ؟ در حقیقت، ما می خواهیم این پول را خرج کنیم.

  ...

  از فردا، برای فردا پس انداز کنید.

  تصور پس انداز کردن برای هفته ی آینده بسیار ساده است، اما همین الآن چطور ؟ در حقیقت، ما می خواهیم این پول را خرج کنیم.

  "شلومو بنارتزی" اقتصاددان می گوید این یکی از بزرگ ترین موانع پس انداز کافی برای بازنشستگی است؛ و می پرسد : چگونه این چالش رفتاری را به راه حل رفتاری تبدیل کنیم ؟

 • # اقتساد# پول# روان شناسی# اقتصاد رفتاری# Shlomo Benartzi# شلومو بنارتزی
show more show less
  Comments (0)