Loading the player...

چگونه به گرسنگی پایان دهیم؟

 • Uploaded 4 years ago in the category ویدئو های آموزشی

  هم اکنون چگونه به گرسنگی پایان دهیم؟ جوزِت شیرن ، رئیس برنامه جهانی غذا در سازمان ملل متحد، در مورد اینکه چرا در جهانی که مواد غذایی به اندازه کافی برای همه هست

  ...

  هم اکنون چگونه به گرسنگی پایان دهیم؟ جوزِت شیرن ، رئیس برنامه جهانی غذا در سازمان ملل متحد، در مورد اینکه چرا در جهانی که مواد غذایی به اندازه کافی برای همه هست، مردم هنوز هم گرسنگی میکشند، هنوز هم از گرسنگی می میرند، هنوز هم غذا به عنوان یک سلاح جنگی مورد استفاده قرار می گیرد، گفتگو می کند.

  بینش وی این است که : "مشکلِ غذا فرد به فرد حل نمی شود.

  ما باید همگی استوار کنار یکدیگر بایستیم"

 • # صلح# سیاست# فرهنگ# اقتصاذ# غذا# مسایل جهانی# جنگ# جوزِت شیرن# Josette Sheeran
show more show less
  Comments (0)