Loading the player...

جرا ما به اکتشاف نیاز داریم؟

 • Uploaded 4 years ago in the category ویدئو های آموزشی

  چرا ما به کاوشگر ها نیازمندیم؟ در دوره های سخت اقتصادی، برنامه های علمی کاوشگرایانه ما - از کاوشگر های فضایی گرفته تا برخورد دهنده بزرگ هادرونی - اولین مواردی ه

  ...

  چرا ما به کاوشگر ها نیازمندیم؟ در دوره های سخت اقتصادی، برنامه های علمی کاوشگرایانه ما - از کاوشگر های فضایی گرفته تا برخورد دهنده بزرگ هادرونی - اولین مواردی هستند که کاهش بودجه را تحمل می کنند.

  برایان کاکس توضیح می دهد که چگونه علم مبتنی بر کنجکاوی خرج خود را می دهد و به خلاقیت و درک عمیق از وجودمان توان می بخشد.

 • # اقتصاد# مسایل اجتماعی# فیزیک# علم# فضا# حس کنجکاوی# نوآوری# Brian Cox# برایان کاکس
show more show less
  Comments (0)