Loading the player...

اثر معماری که حس میکند و پاسخ میدهد

 • Uploaded 4 years ago in the category ویدئو های آموزشی

  ثار معماری که حس می​کنند و پاسخ می​دهند.

  ایا ممکن هستند؟ با تیمش در آزمایشگاه "SENEable City" در ام​آی​تی، کارول راتی چیزهای زیبایی با جمع​آوری داده​ه

  ...

  ثار معماری که حس می​کنند و پاسخ می​دهند.

  ایا ممکن هستند؟ با تیمش در آزمایشگاه "SENEable City" در ام​آی​تی، کارول راتی چیزهای زیبایی با جمع​آوری داده​های که ما ساخته​ایم می​سازد.

  او از داده​های خام _ مثل تماس​هایی که می​گیریم، آشغال​هایی که دور می​ریزیم _ برای تولید تجسم​های زیبایی از زندگی شهری ما استفاده می​کند.

  او و تیمش محیط​های تعاملی جذابی ساخته​اند، از آب روان تا نور پرنده، که با صورتی ساده از حسگرهای مختلف ایجاد شده​اند.rn

 • # طرح# تکنولوژی# سرگرمی# شهرستان# Carlo Ratti# کارلو راتی
show more show less
  Comments (0)