کانال رسمی ایباما - بنیاد آموزش مجازی و الکترونیکی ایرانیان

ثبت نام در پنل 1 کاربری.mp4

 • by IranElearn
 • 24 مشاهده شده
 • 2 months پیش
کلید موفقیت چیست؟ ثابت قدمی 06:09

کلید موفقیت چیست؟ ثابت قدمی

 • by IranElearn
 • 1,508 مشاهده شده
 • 1 year پیش
چگونه از مغز ها یاد بگیریم؟ 13:20

چگونه از مغز ها یاد بگیریم؟

 • by IranElearn
 • 1,188 مشاهده شده
 • 1 year پیش
چگونه پس انداز کنیم؟ 17:45

چگونه پس انداز کنیم؟

 • by IranElearn
 • 1,258 مشاهده شده
 • 1 year پیش
چگونه به گرسنگی پایان دهیم؟ 19:06

چگونه به گرسنگی پایان دهیم؟

 • by IranElearn
 • 1,087 مشاهده شده
 • 1 year پیش
چگونه سیاره ای شاد داشته باشیم؟ 16:49

چگونه سیاره ای شاد داشته باشیم؟

 • by IranElearn
 • 1,052 مشاهده شده
 • 1 year پیش
جرا ما به اکتشاف نیاز داریم؟ 16:29

جرا ما به اکتشاف نیاز داریم؟

 • by IranElearn
 • 1,023 مشاهده شده
 • 1 year پیش
چگونه یک چنگل بسازیم؟ 09:15

چگونه یک چنگل بسازیم؟

 • by IranElearn
 • 1,096 مشاهده شده
 • 1 year پیش
پیشرفت در عصر تصاویر سه بعدی 19:05

پیشرفت در عصر تصاویر سه بعدی

 • by IranElearn
 • 1,033 مشاهده شده
 • 1 year پیش
چگونه طراحی بهتری داشته باشیم؟ 16:41

چگونه طراحی بهتری داشته باشیم؟

 • by IranElearn
 • 1,061 مشاهده شده
 • 1 year پیش
چرا طراحی پرچم ها طاحی بدی دارند؟ 18:18
چگونه فقر را کاهش دهیم؟ 17:39

چگونه فقر را کاهش دهیم؟

 • by IranElearn
 • 1,061 مشاهده شده
 • 1 year پیش
اثر معماری که حس میکند و پاسخ میدهد 08:13

کانال رسمی ایزومستر - مرجع استانداردهای بین المللی

چیز بیشتری وجود ندارد.

کانال اختصاصی محصولات انتشارات دیجیتال هوش تجاری